• products-bg

ýüzýän gül - 12 nahar nahar toplumy

ýüzýän gül - 12 nahar nahar toplumy

WWS tarapyndan düzülen 12 bölek nahar önümleri bilen tötänleýin planşet ekranyna bahar bagynyň özüne çekijiligini getiriň.
Ak nepis farfordan ýasalan her bir bölek el bilen gutarýar we näzik, yza çekilen Wildabany gül nagşyny görkezýär.
Ajaýyp dizaýndan we ýokary hilli goşmaça, WWS keramika gap-gaç ýuwýan maşynda we mikrotolkunda ulanmak üçin amatly bolup, iň aňsatlygy we amatlylygy üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň