• products-bg

Pasha Bunny kolleksiýasy - farfor 16pc naharhana toplumy

Pasha Bunny kolleksiýasy - farfor 16pc naharhana toplumy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ak we sary güller bilen gurşalan WWS dizaýneri tarapyndan taýýarlanan bu bunnies, bahar stoluňyza ýakymly goşundy.

Bu ak farfor gap-gaçlarynda 10.5 dýuýmlyk nahar plastinkasy, 7,5 dýuým gapdal plastinka, 5.5 dýuým jam, 12 unsiýa krujka bar.

Nahar gaplary toplumy çig mal hökmünde ak farfor ulanýar we saçak önümleriniň has gowy bolmagy üçin ýokary temperaturaly otdan soň gutarýar.Häzirki zaman maşgala durmuşynyň endiklerine laýyklykda mikrotolkunly peçlerde we gap-gaç ýuwýan maşynlarda hem ulanylyp bilner.

WWS müşderilerimiziň kanagatlanmagyna ýokary baha berýärler we elýeterli bahalarda häzirki zaman ýokary hilli eserleri elmydama hödürlemegi maksat edinýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň